Kezdőlap

Árvay József (Brassó, 1916. jún. 28.Sepsiszentgyörgy, 1975. jan. 16.): nyelvész. A kolozsvári egy.-en szerzett magyar-történelem szakos tanári képesítést. 1940-től 1944-ig egy.-i tanársegéd volt Kolozsváron. 1945-től a Sepsiszentgyörgyi Múz. könyv- és levéltárának őre, majd ig.-ja. 1947-től gimn.-i és szakközépisk. tanár, 1953-tól a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárnak volt az ig.-ja. A harmincas évek végén, ill. a negyvenes évek elején érdemeket szerzett a helynévkutatásban. A nyelvtudomány egyéb területei közül főleg a nyelvművelés kérdései foglalkoztatták. – F. m. A barcasági Hétfalu helynevei (Kolozsvár, 1943); A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben (Magy. Népnyelv, 1941); A térszíni formák nevei Kalotaszegen (Magy. Népnyelv, 1942). – Irod. Benkő Loránd: Emlékezés Á. J.-re (Magy. Nyelv, 1975).