Kezdőlap

Arz Artúr, báró (Nagyszeben, 1857. jún. 16.Bp., 1935. júl. 1.): vezérezredes. 1908-ban a bp.-i 61. gyalogdandár parancsnoka, aztán mint altábornagy (1912) miskolci hadosztályparancsnok. 1914-ben, az I. világháborúban az általa vezetett VI. hadtest a limanovai ütközetben döntő szerepet játszott. 1915 telén és 1916-ban K-Galícia védelmét irányította. 1917-ben vezérezredessé nevezték ki, ő lett az osztrák–m. fegyveres erők vezérkari főnöke. Az összeomlás után nyugdíjba ment és Bécsben lakott. 1933-ban miután a m. kormány állampolgárságot adott neki és nyugdíjat folyósított számára – Bp.-re költözött és itt élt haláláig. – M. Zur Geschichte des grossen Krieges 1914–18 (Wien-Leipzig, 1924).