Kezdőlap

Asbóth János (Nemescsó, 1768. dec. 13.Zombor, 1823. jún. 19.): mezőgazda. ~ Lajos honvéd tábornok és ~ Sándor honvédtiszt apja. Göttingenben tanult, Lőcsén, majd Késmárkon líceumi tanár. 1801-től a keszthelyi Georgikon ig.-ja és a gazdasági tudományok tanára, közben egy ideig Festetics György jószágig.-ja is, 1820-tól a Bács vm.-i koronauradalmak kormányzója volt. Több külföldi tudós társ. tagjává választotta. M. Oratio in auspiciis scholastici 1801–2 in Georgico Keszthelyiensi … (Sopron, é. n.); Oratio qua novum cursum oeconomicum theoretico practicum in Georgico Keszthelyiensi (Sopron, 1802).