Kezdőlap

Asztalos László (Újpest, 1925. ápr. 25.Bp., 1988. febr. 28.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1980). Tanulmányait (1943–47) a bp.-i tudományegy.-en végezte, ahol 1948-ban jogi doktorrá avatták. 1948–49-ben könyvtárkezelő, 1949–54-ben tanársegéd, 1954-58-ban adjunktus a bp.-i tudományegy. magánjogi, majd polgári jogi tanszékén. 1958–62-ben megyei bírósági bíró a Pest Megyei Bíróságon. 1962-től a bp.-i tudományegy. polgári jogi tanszékén adjunktus, 1965-től docens, 1969-től haláláig egy.-i tanár volt. Fő kutatási területe: a polgári jogi felelősség és szankció, a burzsoá magánjog története, összehasonlító és nemzetközi magánjog, civilisztika, a polgárijog elméleti kérdései. Részt vett a nemzetközi magánjogi kodifikációban (1969–70, 1978) és a vasúti törvény (1969) előkészítésében. Több egy.-i jegyzet írója, ill. szerk.-je. – F. m. A polgári jogi szankció (Bp., 1966); A magyar burzsoá magánjog rövid története (Bp., 1970); Magyar állam- és jogtörténet (Csizmadia Andorral, Kovács Kálmánnal, Bp., 1972); A civilisztika oktatásának és tudományána kfejlődése a budapesti egyetemen. 1945-1970 (Bp., 1973); A polgárijogi alaptan (Bp., 1987).