Kezdőlap

Auer István (Bácsordas, 1872. dec. 31.Magyarürög, 1938. febr. 6.): újságíró, író, műfordító. Kalocsán teológiát, majd a bp.-i egy.-en jogot és filozófiát hallgatott. 1894-1908 között újságíróként az Alkotmány belső mukatársa, 1905-től szerk.-je. 1894-1905 között szerk. a bp.-i Christlisches Volksblatt c. hetilapot, 1897-ben a Christlisches Volksbibliotheket. 1898–1908 között az Orsz. Pázmány Egyesület titkára. 1908-tól a kassai kir. tanfelügyelőség tollnoka, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Min. számvevőségén dolgozott, 1924-től a hitoktatási ügyek központi előadója volt. Nyugdíjaztatás után Soroksárra költözött. Novellákat és regényeket fordított németből. A Szent István Akad. tagjává választotta (1915). – M. Wie soll man wirtschaften? (Bp., 1897); Gründet kath. Volksbibliotheken (Bp., 1897); Der Sozialismus in Ungarn (Bp., 1897); Vergődés (versek, Bp., 1901); Párbajkényszer a hadseregben. Bischoffshausen Neuenrode Zsigmond br. után szabadon (Bp., 1901); Amerre én járok (elb., Bp., 1905); Gólyafészek (gyermekversek, Kalocsa, 1929). – Irod. Várdai Béla: Gyászbeszédei. 2. A. I. (Bp., 1943).