Kezdőlap

Augustin Béla (Boksánbánya, 1877. okt. 29.Bp., 1954 dec. 31.): gyógynövénykutató, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). 1899-ben Bp.-en gyógyszerész-, 1904-ben Bernben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1903-tól 1913-ig a bp.-i egy. Növénytani Intézetében tanársegéd, 1905-től a növénytan és gyógyszerismeret tanára a gyógyszerésztanfolyamon. 1915-ben a bp.-i Gyógynövénykísérleti Állomást ő szervezte meg és első vezetője lett. Közben a bp.-i tudományegy.-en a gyógynövények ismerete és a közgazdasági egy.-en a gyógy- és vegyipari növények természetrajza c. tárgykörből magántanári képesítést szerzett. 1938-ban c. műegy. tanár. Tudományos kutatásaival jelentősen fejlesztette a hazai gyógynövénygyűjtést és -termesztést. Számos cikke és értekezése jelent meg a Természettudományi Közlönyben, a Botanikai Közleményekben, a Herba c. folyóiratban és Kísérletügyi Közleményben. – M. Útmutatás a vadontermő gyógynövények gyűjtéséhez (Darvas Ferenccel, Bp., 1922); A gyógy- és vegyipari növények termesztése (Darvas Ferenccel és Schneider Józseffel, Bp., 1922); Magyar gyógynövények (Írták: A. B., Jávorka Sándor, Giovannini Rudolf, Rom Pál, Bp., 1948). – Irod. Rom Pál: A. B. életműve és a gyógynövényügy (Gyógyszerészet, 1959. 5. sz.); Halmai János: A. B. emlékezete (Herba hung. 1965. 1. sz).