Kezdőlap

Augustini Keresztély, ab Hortis (Neus, Szilézia v. Késmárk, 1598. dec. 6.Nagylomnic, 1650. aug. 21.): orvos. 1620-ban Bázelban orvosi oklevelet szerzett. Hazatérése után Késmárk főorvosa. 1630 táján feltalálta a Balsamum Hungaricumnak nevezett fenyőolajkészítményt, amelyet 1640-ben már nagy mennyiségben gyártott. II. Ferdinánd Bécsbe hívatta, udvari orvosává tette és „ab Hortis” előnévvel m. nemesi rangra emelte. Megbízta egy udvari füvészkert létrehozásával. Német és Latin nyelvű munkáinak kéziratairól csak egykorú beszámolók maradtak fenn. – M. Von Art, Natur und Eigenschaften der Brunnen … (Caschau, 1626). Irod. Ernyei József: A. K. (Gyógyszerész Közl. 1909. 38–45. sz.)