Kezdőlap

Babics Kálmán (Szemere, 1840. jan. 23.Bp., 1886. okt. 22.): tanár, pedagógiai és filozófiai író. 1869-ben a vallás- és közoktatásügyi min. megbízásából Poroszo.-ban a népnevelő s tanítóképző intézetet tanulmányozta. Hazatérte után Bp.-en főisk.-i, majd főgimn.-i tanár. Számos cikke jelent meg különböző folyóiratokban. – M. A néptanodai nevelésoktatás vázlatokban (Baja, 1870); Széptan vagy esztétika a művelt közönség szántára (Pozsony, 1873); Logika vagy gondolkodástan (Bp., 1876); Tapasztalati lélektan (Bp., 1882).