Kezdőlap

Babos Ernő (Bp., 1911. jan. 3.Bp., 1969. júl. 19.): nyelvész, katonai akadémiai tanár. A bp.-i tudományegy. bölcsészkarán tanári oklevelet szerzett magyar-olasz (1936) és orosz nyelv és irodalom szakon (1948). 1950-ig tanár, ig., 1952–54-ben a Makszim Gorkijról elnevezett magyar-orosz isk. ig.-ja. 1956–58-ban az ELTE docense, 1959–69-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tanára volt. A Magyar Nyelvtudományi Társaságban a nyelvoktatási szakosztály életre hívója, az Idegen Nyelvek Tanítása c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja volt. A magyar és finnugor nyelvészet körében végzett kutatómunkát. – M. Az orosz ige alakjai. Igeszótár (Zsinka Istvánnal, Bp., 1951); Orosz nyelvkönyv a gimnáziumok 1. osztálya és a szakiskolák 1-2. osztálya számára (társszerző, Bp., 1953). – Irod. B. E. (Idegen Nyelvek Tanítása, 1969. 4. sz.).