Kezdőlap

Babos Zoltán (Bp., 1904. máj. 13.Bp., 1977. jan. 30.): kultúrmérnök, hidrológus. Mérnöki oklevelet a bp.-i műegy.-en szerzett (1929). 1932-től a Földművelésügyi Min. Vízrajzi Intézetében dolgozott. 1937-től a pécsi kultúrmérnöki hivatalban Baranya vm. kisvízfolyásainak rendezésével foglalkozott. 1939-ben megszervezte a munkácsi kultúrmérnöki hivatalt, tervei alapján szabályozták a Latorcát. 1946-ban részt vett az újjászervezett vízügyi szolgálat első 3 éves tervének kidolgozásában. 1950-től az ekkor alakult Áll. Műszaki Tervező Intézet (később Mélyépítési Tervező Vállalat) munkatársa volt, továbbra is vízrendezés-tervezéssel foglalkozott, 1970-ig. Tervezői munkája során több mint 160 vízrendezési terv, ill. terv-tanulmány készült vezetésével. Terveiben és tanulmányai némelyikében egy-egy egész vízvidék rendezésének alapjait fektette le. Jelentős vízépítéstörténeti tanulmánya, mely a téma addig legrészletesebb feldolgozása volt. – F. m. Az ármentesítések, belvízrendezések és lecsapolások fejlődése Magyarországon (Mayer Lászlóval, Vízügyi Közl., 1939. 1–2. sz.); Magyarország öntözései az 1947. évben (Vízügyi Közl., 1948. 1. sz.); Magyarország öntözővízkészlete (Bp., 1947); A szekszárdi Séd nagyvizei (Vízügyi Közl., 1958. 3. sz.); A mértékadó belvízi hozamok Szeged környékén (Vízügyi Közl., 1958. 3. sz.); Vízrendezések tervezésénél mértékadó csapadékok (Bp., 1959); Hótakaróink jellemző adatai (Bp., 1975) – Irod. Mantuano József: B. Z. (Vízügyi Közl., 1977. 3. sz.).