Kezdőlap

Bachat Dániel (Ratkó, 1840. jún. 18.Bp., 1906. ápr. 10.): író, ev. püspök. A teológiát Eperjesen és Bécsben végezte. 1873-tól a bp.-i szlovákok lelkésze, 1874-től esperes, 1905-től a bányai ev. egyházkerület püspöke. Szlovák nyelven írt vallásos verseken és novellákon kívül sok m., német és lengyel művet fordított szlovák nyelvre. A m. költők (többek közt Petőfi, Arany) szlovák nyelvre fordításáért a Kisfaludy Társ. 1879-ben levelező tagjává választotta. Sajtó alá rendezte Sartorius Dániel Postilláját (Bp., 1874) és Diarium biblicumát (Bp., 1879).