Kezdőlap

Bachmegyei István Pál, Bácsmegyei (Trencsén,?Nagyszombat, 1735): orvos. Pozsonyban, Wittenbergben és Jénában tanult, az utóbbi egy.-én avatták orvosdoktorrá. Hazatérve Gömör vm. rendes orvosa, 1720-tól tábororvos, majd két éven át Csáky Imre bíboros, kalocsai érsek udvari orvosa volt, utóbb az esztergomi főkáptalan orvosa. Alkímiai kísérlet következtében halt meg. A medicinán kívül matematikával és alkímiával foglalkozott. Korának egyik legismertebb gyakorló orvosa. Meteorológiai cikkeket, termésjelentéseket is írt, katolizálása után pedig Otia Báchmegyeiana (Tyrnaviae, 1733) címmel vitairatot a protestánsok ellen. – F. nr. Observationes de morbo csömör Hungariae endentio (Leyden, 1717).