Kezdőlap

Bacsó Nándor (Szolnok, 1904. márc. 13.Bp., 1974. máj. 29.): agrometeorológus, egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora (1959). A bp.-i tudományegy.-en szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet. Az Eötvös Kollégium tagja volt. 1927-től az Orsz. Meteorológiai Intézetben dolgozott. 1941-ben Pécsett bölcsészdoktorrá avatták. A Kertészeti Tanintézetben 1927-től, az Agrártudományi Egy.-en 1949-től meteorológiai szakoktatást folytatott. 1953-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1954-től félállásban, 1957-től teljes állásban tanszékvezető egy.-i tanár az Agrártudományi Egy.-en. 1966-ban a kertészeti és szőlészeti tudományok „honoris causa” doktora lett. 1967-től a Kertészeti Főisk.-n (ill. Egy.-en) a matematika, fizika, agrometeorológia tanszékvezető egy.-i tanára volt. Irányította az orsz. csapadékmérőhálózat tevékenységét, és ellátta az agrometeorológiai teendőket (1934–57), vezette a hazánk időjárását havonként összefoglaló krónikasorozatot (1936–51). Szerk. az Időjárás c. folyóiratot (1939–44). Éghajlat és agrometeorológiai, alkalmazott klimatológiai kutatásai jelentősek. Számos tanulmánya, ill. könyve jelent meg (1928–73). Munkásságát Hegyfoki Kabos- és Steiner Lajos-emlékéremmel ismerték el. – F. m. Mikroklíma és növényzet a Bükkfennsíkon (Zólyomi Bálinttal, Időjárás, 1934. 9-10. sz.); A hőmérséklet szélső értékei Magyarországon (Bp., 1952); Magyarország éghajlata (Kakas Józseffel, Takács Lajossal, Bp., 1953); Meteorológiai műszerek elhelyezése és kezelése (Debrecen, 1956); Bevezetés az agrometeorológiába (Bp., 1958); Budapest természeti képe (Bp., 1958). – Irod. Marosi Sándor: Búcsúbeszéd B. N. ravatalánál (Földr. Közl., 1974. 1. sz.); Kéri Menyhért: B. N. (Időjárás, 1974. 5. sz.).