Kezdőlap

Badalik Bertalan (Hódmezővásárhely, 1890. dec. 10.Bp., 1965. okt. 10.): hitszónok, veszprémi püspök. Belépett a domonkosok rendjébe. Grazban tanult, 1914-ben szentelték pappá. Bp.-en a Rózsafüzér Társulatok orsz. ig.-ja (1915); az új Thököly úti templom első plébánosa, 1929-ben szombathelyi plébános. Meglátogatta az É-amerikai m. telepeket (1927, 1932). Az osztrák-m. rendtartomány (1933-38), majd az önállósított m. rendtartomány főnöke, közreműködésével létesült a rendi főisk., a Julianum. 1946-tól az Actio Catholica orsz. elnöke, a Credo orsz. vezetője volt. 1949-től veszprémi püspök.