Kezdőlap

Badics Ferenc (Székesfehérvár, 1854. aug. 27.Bp., 1939. júl. 28.): irodalomtörténész, az MTA tagja (l. 1894, r. 1910, t. 1926). ~ József mezőgazdasági szakíró apja. Teológiát hallgatott, majd a bp.-i egy. bölcsészeti karán 1879-ben tanári, 1881-ben bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1882-től bp.-i, 1883-tól újvidéki, 1891-től ismét bp.-i tanár. 1894-től a bp.-i gyakorló főgimn. ig.-ja, 1914–19 között a Pest vidéki tankerület főig.-ja. 1920-ban nyugalomba vonult. A m. klasszikusok: Gyöngyösi István, Bajza József, Jósika Miklós stb. műveinek számos tudományos igényű és népszerű kiadását rendezte sajtó alá, szépirodalommal is kísérletezett, verseket, novellákat írt. Számos tankönyv szerzője. Beöthy Zsolttal együtt szerk. a Képes Irodalomtörténetet (I-II., Bp., 1893–95). – F. m. Gaál József élete és munkái (Bp., 1881); Fáy András életrajza (Bp., 1890); Hováth János püspök (Veszprém, 1927); Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában (Bp., 1928); Gyöngyösi István élete és költészete (Bp., 1939).