Kezdőlap

Bagossy Pál (?1709. febr. 12.): kuruc brigadéros. Előbb mint császári ezredes 1702-ben, a spanyol örökösödési háború kitörésekor a Haditanács megbízásából hajdúezredet állított és a Tiszántúlon toborzott. 1703-ban ezredével az itáliai hadszíntérre ment. 1707-ben Rákóczihoz csatlakozott; ápr. 25-én a fejedelem kinevezte brigadérossá.