Kezdőlap

Bahil Mátyás (Süvete, 1706. febr. 24.Parchwitz, 1761. dec. 24.): ev. lelkész. Iskoláit Rahón, Ochtinán, Késmárkon és Besztercebányán végezte. 1727-ben a wittenbergi egy.-re iratkozott be. 1730-ban Cserencsényben lelkész-tanító. 1745-ben cseh nyelvre fordította Cyprián munkáját a pápaság eredetéről és megnövekedéséről Meisner Hybla Tódor álnéven. Ezért elfogták, de 1746-ban megszökött a fogságból és Poroszo.-ba menekült. Itt adta ki emlékiratát hontalanságáról, hányattatásairól és szenvedéseiről. Az ev. egyház történetével foglalkozó néhány művet adott még ki. – M. Tristissima Ecclesiarum Hungariae Protestantium Facies. Traurige Abbildung der protestantischer Gemeinden in Ungarn (latin és német szöveggel, Brigae, 1747). – Irod. Prot. Egyház és Iskola Lap (1863); Sárospataki füzetek (1863); Balogh Ferenc: A magy. prot. egyházak története (Debrecen, 1905).