Kezdőlap

Baintner János (Liptóújvár, 1815. jan. 15.Pusztaberki, 1881. aug. 4.): bíró, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1865). 1848-tól a pozsonyi jogak. tanára (állam-, bánya-, kereskedelmi jog), ill. 1850-től 1861-ig ig.-ja. 1854–62 között különböző tisztségeket (bíró, helytartótanácsi tanácsos és tanügyi osztály vezetője) töltött be Pozsonyban és Pesten. 1862-től 1880-ig bp.-i egy.-i tanár (osztrák polgári jog), közben 1863-tól 1869-ig a hétszemélyes tábla szavazóbírája volt. Jelentős szerepe volt a m. nyelvnek az ak.-i oktatásba való bevezetésében. – M. Magyar régi és új törvényszéki rendelet és törvénykezési eljárás (Pozsony, 1851); Az ausztriai általános magánjog alaptanai (Pest, 1868); A bírósági szervezet és peres eljárás köztörvényi polgári ügyekben (Bp., 1877). – Irod. Apáthy István emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek III. Bp., 1885).