Kezdőlap

Baintner Károly (Kolozsvár, 1905. nov. 11.Bp., 1989. júl. 12.): mezőgazdasági mérnök, állatorvos, kandidátus (1967). Középisk. tanulmányait Balassagyarmaton végezte. A Debrecen-Pallagpusztai és a Magyaróvári Gazdasági Akad.-a felsőfokú mezőgazdasági szakképesítést, a bp.-i Állatorvosi Főisk.-a állatorvosdoktori oklevelet szerzett 1932-ben. Pályáját a Magyaróvári Gazdasági Akad.-n mint tanársegéd kezdte, később tanszékvezető lett. 1951-ben a Gödöllői Agrártudományi Egy.-re került, ahol tanszékvezető egy.-i tanár, majd az Állatenyésztési Kar dékánja lett. 1971-ben vonult nyugalomba. Kutatási területe a takarmányozástan volt. Neki köszönhető, hogy e tudományszak a hazai agrár-felsőoktatásban önálló tanszéket kapott. Foglalkozott még tejgazdasággal, és jelentős szerepet vállalt a tejipari szakmérnökképzésben. Tagj a volt a Magy. Agrártudományi Egyesületnek. – F. m. Részletes állattenyésztés (Bp., 1953); Tejgazdaságtan (Bp., 1954); Gazdasági állatok takarmányozása (1–3., Bp., 1958); Állattenyésztési Enciklopédia (Bp., 1961); Válogatott fejezetek a takarmányozástan köréből (Bp., 1970); Az állathigiéniai szakállatorvos képzés (Bp., 1975); Takarmány kiegészítők és agrobiológiai készítmények (Vass Gáborral, Bp., 198i); Laboratóriumi állatok és tartásuk (Tőzsér Bélával, Gödöllő, 1986). – Irod. Dohy J.: B. K. (Magy. Állatorvosok Lapja, 1990. 45. sz.).