Kezdőlap

Bajomi Lázár Endre, Lázár András (Biharnagybajom, 1914. aug. 19.Bp., 1987. máj. 17.): író, műfordító, publicista. A debreceni tudományegy.-en tett tanári alapvizsgát, majd 1934-ben került vendéghallgatóként a párizsi Sorbonne egy.-re. Tanári oklevelet a párizsi Alliance Française-ben szerzett 1938-ban. Baloldali m. emigráns lapok munkatársa lett. Franciao.-ban Dávid Ferenc, a hazai folyóiratokban (Szocializmus, Válasz) Bajomi Endre néven publikált. A debreceni A Mi Utunkban közölt cikkeiért távollétében elítélték (1934). A Korunk és az Új Hang párizsi munkatársa, 1938-ban a párizsi Szabad Szó szerk.-je lett. 1945–1947 között a Droit et Liberté és a République Hongroise c. lapokat szerk. 1947–1951-ben a Párizsi Magy. Sajtóiroda vezetőhelyettese, majd vezetője. 1952-ben tért haza. 1953-ig a Külügymin. sajtóosztályán dolgozott, majd 1953–54-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955-től az Új Magy. Könyvkiadó, ill. az Európa Könyvkiadó szerk.-je, ill. lektora volt 1977-ig, nyugalomba vonulásáig. Főmunkatársa volt a Világirodalmi Lexikonnak. Megkapta Párizs városának aranyérmét (1982), az Ordre des arts et des lettres (1985) kitüntetést. Írói tevékenységének középpontjában a m.-francia kulturális kapcsolatok hagyományának ápolása állt. A 14. sz.-ig visszamenően módszeresen feldolgozta e kapcsolatok történetét. Könyvek sorát szentelte a francia szellemi életnagy alakjainak. – F. m. Holnap kifutnak a hajók (r., Bp., 1955); Az üstökös (r., 1957); Rabelais (tan., Bp., 1959); A mai francia irodalom kistükre (tan., Bp., 1962); T. T. T. Titkos társaságok története (Bp., 1969); Párizs varázsa (esszék, Bp., 1971); Anatole France világa (Bp., 1973); Párizs nem ereszt el (visszaemlékezések, Bp., 1975); Saint-Exupéry csodálatos élete (Bp., 1987). – Irod. Barta András: A 70 éves B. L. E. köszöntése (Nagyvilág, 1984. 8. sz.); Gyertyán Ervin: B. L. E. köszöntése (Élet és Irod., 1984. 33. sz.); Angyalosi Gergely: B. L. E. (Nagyvilág, 1987. 8. sz.); Francia írók B. L. E.-ről (Kritika, 1987. 8. sz.); Timár György: Adieu, Dédé (Élet és Irod., 1987. 22. sz.); Nagy Csaba: Nekrológ (Film, Színház, Muzsika, 1987. máj. 30.); Dalos László: Meghalt B. L. E. (Film, Színház, Muzsika, 1987. máj. 30.).