Kezdőlap

Bajoni István (1516. sz.): püspök és diplomata. Birtokos nemes családból származott, apja, ~ István Hunyadi János, majd Vitéz János szolgálatában állt. ~ egy.-i tanulmányait Ferrarában és Bolognában végezte. 1467-től 1503-ig pécsi kanonok. Mátyás főképpen az olasz diplomáciában foglalkoztatta (1469: Róma, Firenze, 1470: Velence). 1503-tól 1505-ig szerémi püspök. Egy római vadászkalandját Janus Pannonius örökítette meg. -- Irod. Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Bp., 1898).