Kezdőlap

Bajoni Lőrinc, Tordai (15. sz.): kincstári tisztviselő, budai bíró. Szapolyai Imre familiárisaként került kincstári szolgálatba. 1459-től 1464-ig alkincstartó, egy ideig harmincadispán. 1459-től a szebeni pénzverő kamara ispánja. Később Budán telepedett le, s itt polgárjogot szerzett. 1474-ben és 1480-ban m. részről budai bíró, 1483-ban budai pénzbíró volt. – Irod. Kubinyi András: Kincstári személyzet (Tanulmányok Budapest múltjából, XII. Bp., 1957).