Kezdőlap

Bajtay József Antal, Bajthay, báró (Zsidó, 1717. dec. 14.Szent–Anna, 1773. jan. 15.): piarista, erdélyi püspök. Felsőbb tanulmányait Rómában és Párizsban végezte. 1747-től a pesti gimn., 1749-től a bécsi Theresianum történelem- az archeológiatanára, utóbb József trónörököst tanította történelemre. 1760-ban titkos tanácsosi és bárói rangot nyert, egyben erdélyi püspökké és pozsonyi préposttá nevezték ki. Egy ideig az udvar erdélyi egyházpolitikáját szolgálta, de 1771-ben erdélyi püspökségéről lemondott. Sokirányú irodalmi munkásságot fejtett ki. A trónörökös számára írt Politico-statistica Regni Hungariae c. munkája a korabeli leíró statisztika jellegzetes alkotása. A piarista iskolák tanügyi tervezetének (1753) kidolgozásában is szerepe volt. Költészettel is foglalkozott. – Irod. Miskolczy István: B. J. A. (Bp., 1914.)