Kezdőlap

Bakách Bessenyey György, báró (Bp., 1892. ápr. 14.New York, 1959. febr.): diplomata. Egy.-i tanulmányait a bp.-i és a bécsi egy.-en végezte. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. tisztviselője lett. 1919-ben pénzügyi segédtitkár, majd a külügymin. szolgálatába lépett. A római követségi szolgálat (1920–23) után a külügymin. politikai osztályának beosztottja 1923-tól, majd vezetője 1934-től. Követ Belgrádban 1938-tól, Vichyben 1941-től, Bernben 1943-tól. A német megszálláskor lemondott állásáról, Ny-on maradt (1944. márc.). Az emigrációban a Magy. Nemzeti Bizottmány külügyi ig.-ja (1948–56), majd az ún. Rab Nemzetek Szövetségében (USA) tevékenykedett. – Irod. Erőss Ferenc: Magyar „munkásvezérek” nyugaton (Bp., 1961); Korom Mihály: Magyar rendszermentő kísérletek (Történelmi Szle, 1972. 3–4. sz.).