Kezdőlap

Bakó Gábor (Pest, 1871. dec. 22.Szekszárd, 1948. máj. 23.): növényvédelmi szakember, entomológus. A bp.-i egy. bölcsészeti karán természetrajz-földrajz szakot végzett. 1900-tól a Növényvédelmi Kutató Intézetben (akkori nevén Áll. Rovartani Állomás) működött, amelynek 1928-tól ig. ja volt. A m. növényvédelmi szolgálat átszervezése után 1932-től az Állami Növényvédelmi Kutató Intézet ig.-ja. 1939-ben nyugdíjba vonult. Úttörő munkássága a szőlő és kukorica rovarkártevőinek feltárása terén a legkimagaslóbb, de tevékenysége felölelte az egész mezőgazdasági rovartant. Tanulmányai a szaklapokban jelentek meg. – F. m. A gyümölcsös ápolásának kiskátéja (Magy. Kir. Rovartani Állomás, 1932).