Kezdőlap

Bakóczi János (Debrecen, 1834. aug. 15.Hajdúböszörmény, 1900. márc. 24.): ref. lelkész, egyháztörténész. A teológiát Debrecenben és Zürichben végezte. Lelkész volt Mikepércsen, majd Hajdúböszörményben. A debreceni ref. egyházra és kollégiumra vonatkozó terjedelmes adatgyűjtéseit (A debreceni Főiskola növendékei 1588–1791. I–IV.; A debreceni ev. ref. főiskola tanárai; A debreceni ref. egyház lelkipásztorai) a debreceni egyházkerületi levéltár őrzi.