Kezdőlap

Bakody Tivadar József (Győr, 1825. máj. 4.Bp., 1911. márc. 29.): orvos, Bakodi József orvos fia. Előbb bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott, majd a szabadságharc idején Görgey Artúr főhadiszállásán honvéd kapitány. Orvosi tanulmányait csak 1850-ben kezdte meg és 1854-ben fejezte be Bécsben. Külföldi egy.-eken folytatott tanulmányútja után Lembergben telepedett le, ahol 1860-ban a természet-gyógytan magántanárává képesítették, és ott saját költségén svéd gyógytorna-csarnokot építtetett. Atyjához híven a homöopátia irányát követte. 1861-ben visszatért Mo.-ra. 1873-tól 1905-ig a hasonszenvészet rk. tanára a bp.-i egy. orvosi karán; a Bethesda és bp.-i Rókus közkórház főorvosa. Semnelweis Ignác tanainak propagátora volt. Sokat tett az elhanyagolt testgyakorlás felkarolása érdekében. 1863-ban létrehozta az első mo.-i nyilvános tornacsarnokot, 1865-ben megalapította a Pesti Tornaegyletet, melynek első elnöke. 1873–75-ben a Hasonszenvi Lapok szerk.-je. – F. m. Országos Testgyakorlat (Pest, 1861); A hasonszenvészet jogigényei a tudomány és az emberiség érdekében (Pest, 1868); A karymitosis és a biologikus orvosszeri gyógytan alapelve (Bp., 1884). – Irod. Der erste Lehrstuhl für Homöopathie in Europa (Deutselle Homöop. M. Schr. 6, 1959).