Kezdőlap

Balabán Imre (Bp., 1889. dec. 26.Bp., 1947. máj. 16.): biztosítóintézeti vezérigazgató, a magánbiztosításügy szakértője, zongoratanár, zongoraművész és népzenegyűjtő. 1913-ban elvégezte az aacheni technikai főisk. biztosítási tanszakát. Az Első Magyar Általános Biztosító Társ. alkalmazottja volt, 1927-ben ig., majd 1936-tól haláláig vezérig.-ja az Intézet kormányzótanácsának és a Biztosító Intézetek Orsz. Szövetségének elnöke. Nevéhez fűződik a m. magánbiztosítási intézmény európai színvonalra való emelése. Mint muzsikus az igazi magyar népdal és a modern zene propagálásában szerzett érdemeket. 1910-ben végezte el a Zeneművészeti Főisk. zongora- és zeneszerzési tanszakát. Tanárai között volt Bartók Béla. Ugyanebben az évben a reichenbergi színház karmestere. 1911–12-ben a Fodor Zeneisk. tanára. 1911-ben titkára az akkor megalakult Új Magyar Zene Egyesületnek (UMZE). 1910–14 között részt vett a Bartók Béla és Kodály Zoltán kezdeményezésére megindult népdalgyűjtésben, főként Kolozs és Hunyad vm.-ben. Mint zongoraművész elsőnek játszotta Mo.-on Debussy műveit. 1923-ban átvette az UMZE vezetését. 1945-ben az újjáalakult UMZE elnökévé választotta.