Kezdőlap

Balás Ágoston (Kézdiszentlélek, 1680.Esztelnek, 1748. aug. 26.): ferences szerzetes, tanár. 1708-ban szentelték pappá. A csíksomlyói ferences isk.-nak volt a tanára. 1721–24-ben a provincia titkára és teológiai lektor. Átdolgozta Kajoni Gábor Cantionale Catholicum (1719) c. énekeskönyvét. Könyvében a zsoltárdallamokat hangjegyekkel tette közzé. – Irod. György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben (Kolozsvár, 1930).