Kezdőlap

Balás Árpád (Oravicabánya, 1840. szept. 1.Bp., 1905. máj. 3.): mezőgazdasági szakíró. Tanulmányait a bécsi műegy.-en, a magyaróvári felsőfokú gazdasági tanintézetben és a selmecbányai erdészeti ak.-n végezte. Utána gazdatiszt lett, majd 1868-tól a keszthelyi első m. nyelvű gazdasági tanintézet tanára és 1874-től ig.-ja, 1884-től a magyaróvári gazdasági ak. ig.-ja. 1897-ben megbízták a bp.-i Mezőgazdasági Múz. szervezésével és igazgatásával. – F. m. Magyarországi fontosabb vadontermő és meghonosodott fák és cserjék rendszeres leírása (Selmecbánya, 1870); Általános és különleges növénytermelés alapvonalai (Bp., 1876); A magyaróvári gazdasági tanintézet 1836. évi állapotának leírása egy remekírónk tollából (Magyaróvár, 1890); Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896 (Magyaróvár, 1897). – Irod. B. Á. (Gazd. L. 1905., 19. sz.)