Kezdőlap

Balás Károly (Balassagyarmat, 1877. jan. 4.Körmend, 1961. okt. 10.): közgazdász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1929–49). 1901-től bírósági, majd vm.-i szolgálatot teljesített. 1906-tól 1914-ig a kassai jogak.-n a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és pénzügyi jog tanára. 1908-ban a bp.-i egy.-en a nemzetgazdaságtan magántanára. 1909-ben megalakította a Kassai Magyar Társadalomtudományi Egyesületet. 1914-től a pozsonyi, 1918–1946-ban a bp.-i egy. ny. r. tanára. Népesedési és jövedelemelosztási kérdésekkel, tőke-kamatelmélettel és szociálpolitikával, valamint pénzügytannal foglalkozott. 1939-ben a Magyar Élet Pártja programjával ogy.-i képviselővé választották. – F. m. A népesedés (Bp., 1905); Kivándorlásunk és visszavándorlásunk (Kassa, 1908); A jövedelem eloszlás fő ágai a kapitalizmus korában (Bp., 1913); A pénz csereértéke (Bp., 1918); Politikai gazdaságtan (Bp., 1922); Társadalmi politika (I., Bp., 1924); Die Grundlage der Sozialpolitik (Jena, 1926); Der gegenwörtige Stand der ökonomischen Theorie in Ungarn (Wien–Leipzig, 1926); A szociálpolitika főkérdései (Bp., 1929); Pénzügytan (I–II., Bp., 1933–35); A társadalmi politika új útjai (Bp., 1934). – Irod. Balázs József: Egy adalék a magyar népességtudomány történetéből; B. K. népességtudományi nézetei (Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. VI. Szeged, 1959).