Kezdőlap

Balás P. Elemér (Szabadka, 1883. jan. 28.Bp., 1947. dec. 17.): jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1943). A kolozsvári egy.-en 1905-ben szerzett jogi diplomát. Előbb bíró, majd 1916–37 között az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán dolgozott, 1935-től kúriai bírói rangban. 1937-től a szegedi, 1940–44 között a kolozsvári egy.-en a törvénykezési jog tanára. 1945 után ismét a szegedi egy.-en működött. Több jogág területén tevékenykedett, részt vett a Szladits-féle Magyar magánjog c. gyűjteményes munka megírásában (szerzői jogi rész). A Sajtójogi gyakorlat (A Sajtó, A Sajtó Könyvtára) c. füzetekben folyamatosan dolgozta fel az 1923–29. évek bírói gyakorlatát (évenként). Rassegna di legislazione ungherese és Rassegna di letteratura giuridica ungherese c. tételesjogi, ill. irodalmi összefoglalásai (1928–35) az Annuario di Diritto Comparatoban jelentek meg (részben Egyed Istvánnal). – F. m. A tisztességtelen verseny (Kunez Ödönnel, Bp., 1924); Rádió, szerzői jog, sajtójog (Bp., 1927); Az okozatosság büntetőjogi problematikája (Bp., 1936); A kiskorúak és a gondnokoltak büntetőjogi védelme (Bp., 1943); Törvényjavaslat a szerzői jogról (Bp., 1947). – Irod. Nizsalovszky Endre megemlékezése (Jogászegyl. Szle, 1948. 1–2. sz.).