Kezdőlap

Balásfi Tamás (Kolozsvár, 1580. dec. 3.Pozsony, 1625. márc. 10.): kat. püspök, hitvitázó író. 1607-től 1617-ig győri kanonok, 1613-ban c. boszniai püspök, ugyanebben az évben zalavári apát és kapornaki prépost. 1618-tól pozsonyi prépost, 1621-től váci, 1622-től pécsi püspök. A protestánsok ellen írt vitairatait éles szenvedély fűti. M. Csepregi iskola (Pozsony, 1616); Echo christiana … (név nélkül, Pozsony, 1616); De fidelitate subditorum erga principes (Viennae, 1620); Apologia pro clero … (Viennae, 1620); Christiana responsio ad… Alberti Molnár (Viennae, 1621); Magyarország mostani állapotjáról... (Viennae, 1621); Propositiones ex universa philosophia (Viennae). – Irod. Szabó Ignác: B. T. élete és munkái (Magy. Sion, 1897).