Kezdőlap

Balassa Ferenc, gróf (1731.Kékkő vára, 1807. aug. 28.): Horvát- és Dalmátország bánja. A bécsi Theresianumban tanult. 1756-ban a kir.-i helytartótanács tanácsosa lett. 1762-ben Szerém vm. főispánjává, 1769-ben a tartományi bizottság alig.-jává, majd 1782-ben főig.-jává nevezték ki. 1783-ban II. József kamarai elnökké s koronaőrré, 1785-ben pedig Horvát- és Dalmátország bánjává és főkapitányává s a zágrábi kerület főbiztosává tette. E tisztségét 1790-ben elvesztette. Javaslatot készített egy Budán felállítandó Academic der Nationalsprachen ügyében. Az OSZK őrzi Elaboratum de insurrectione Hungariae Josepho II. Imp. anno 1789 c. munkáját. – M. Casulae St. Stephani regis Hungariae vera imago et expositio… (Viennae, 1754). – Irod. Marczali Henrik: Az 1790–91. országgyűlés (Bp., 1907).