Kezdőlap

Balassi Menyhárt, báró (1510 körülBécs, 1568. febr. 9.): felvidéki főúr, ~ János testvére. Előbb Szapolyai János kir. párthíve, majd Ferdinánd hűségére tért, aztán megint Jánoshoz csatlakozott. Kilencszer változtatta pártállását János, Izabella, János Zsigmond és Ferdinánd között, mindannyiszor nagy birtokadományokért. 1535-től 1542-ig Hont vm., 1542-től 1561-ig Bars vm. főispánja, 1552-ben orsz. főkapitány. 1561-ben Ferdinándtól bárói rangot kapott. Róla szól a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról (Abrudbánya, 1569. Régi Magy. Kvtár I.) c. színdarab, melynek ismeretlen szerzője ~ személyén keresztül szatirikus korrajzot ad a köpönyegforgató főnemesekről.