Kezdőlap

Balássy Ferenc (Bethlenfalva, 1821, dec. 9.Maklár, 1896. okt. 4.): történetíró, r. k. lelkész, az MTA l. tagja (1872). 1845-ben szentelték pappá. Sokáig volt káplán, 1859-től Bánhorváton, utóbb Felméren. 1870-től Törökszentmiklóson, 1881-től Makláron plébános, egri kerületi esperes, majd c. kanonok. Kazinczy Gábor buzdítására kezdett történeti tanulmányokkal foglalkozni, A vármegyék kialakulásával és régi elnevezéseivel foglalkozó több tanulmánya a Századok és az Ért. a tört. tud. oszt. köréből c. sorozatban jelent meg. – F. m. Az egri egyházmegye alakulása (Eger, 1865); Adalék a Rákóczi forradalom történetéhez (Magy. Tört. Tár, 1867); Heves-vármegye története (I. Eger, 1897). – Irod. Szentkláray Jenő: Emlékbeszéd B. F. I. tag felett (MTA Emlékbeszédek, XII.).