Kezdőlap

Balázs András (Kászonimpér, 1869. szept. 18.Székesfehérvár, 1956. jan. 25.): r. k. lelkész, jogtörténész. Teológiai doktorátust a bécsi Pazmanaeumban szerzett. 1892-ben pappá szentelték. 1903-tól Torda plébánosa, majd tordaaranyosi főesperes. 1917-től gyulafehérvári kanonok, 1921-től az Erdélyi Róm. Kat. Státus előadója. Ebben a minőségben fejtette ki tevékenységét jogtörténeti és iskolavédelmi vonatkozásban. Megromlott hallása miatt nyugdíjba vonult. – M. A román uralom évei: 1919–1925 (Dicsőszentmárton, 1925); Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene (Dicsőszentmárton, 1925); Adatok az erdélyi kisebbségi iskolavédelemhez (Lugos, 1931).