Kezdőlap

Balázs Árpád (Gyula, 1911. márc. 26.Bp., 1975. júl. 6.): író. Szegényparaszt-családból származott. 1932-től a Tiszántúli Figyelő, Kelet Népe, Magyar Alföld és a Dél-magyarország c. lapok közölték írásait. Ezekben az években Dobi Istvánnal és Somogyi Imrével szervezte a Parasztszövetség agrár-proletár csoportját. Később, a Kis Újság betiltásáig, annak munkatársaként tevékenykedett. 1945 után a Szabad Szó közölte irodalmi riportjait, majd Szabó Pállal a Parasztújságot szerk. Az ötvenes évektől a Magy. Rádió külső munkatársa volt. 1958-tól irodalmi szociográfiákat írt a Tisza völgyéről, ezek nagy részét az Élet és Irodalom, az Északmagyarország, a Keletmagyarország és a Borsodi Szemle közölte. – F. m. Hallgat az Isten (novellák, Gyula, 1934); Egy új somogyi falu, Rácegres története 1945–1960 (Kaposvár, 1960); Tisza-völgye (Alföld, 1966. 5. sz.); Tiszaszederkény szociográfiája (Kortárs, 1966. júl. 1-től folytatásban); A Lenin Tsz Tiszaföldvárott (Szolnok, 1970).