Kezdőlap

Balázs István (Kispalugya, 1881. aug. 20.Sopron, 1962. febr. 11.): vaskohómérnök, főiskolai tanár. Tanulmányait a selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-án végezte. 1903-tól a főisk.-n tanársegéd. 1906–1908-ban kétéves tanulmányútra ment különböző hazai és külföldi vasgyárakba és kutatóintézetekbe. 1908-tól mint adjunktus a vaskohászati enciklopédia előadója, 1921-től főbányatanácsosi rangban tanszékvezető h. tanár, 1923-ban átvette a Sopronba költözött főisk.-n az általa szervezett tüzeléstani és anyagvizsgálati tanszék vezetését mint főisk.-i r. tanár. 1934-ben nyugalomba vonult, s ezzel a tanszék tanári státusa is megszűnt. Az 1934-36- években mint meghívott előadó tartotta előadásait. 1929-ben a tanszék mellett tüzeléstani és anyagvizsgálati laboratóriumot állított fel. Irod. Faller Jenő: B. I. (Koh. L., 1962. 5. sz.)