Kezdőlap

Balbi Jeromos; Balbus, eredetileg Acellini (Velence, 1465?Velence, 1535? ): humanista tudós, költő, diplomata. Itáliai tanulmányai után 1485-től Párizsban, 1493-tól Bécsben, 1495-től Prágában, 1501-től 1521-ig Mo.-on élt. 1513-ban váci prépost és királyi titkár, 1514-ben egri őrkanonok, 1515-ben pozsonyi prépost, közben II. Ulászló gyermekeinek nevelője volt. Az uralkodó diplomáciai feladatokkal is megbízta. A wormsi birodalmi gyűlésen elmondott beszédét Verböczi adta ki. 1521-ben a töröktől félve Bécsbe menekült. 1523-ban gurki (Karintia) püspök lett. 1524-ben ismét Mo.-on járt, tervezetet dolgozott ki a cseh eretnekek megtérítésére, majd 1526-ig, visszavonulásáig Rómában pápai prelátus. Jamas Pannonius költészetét nagyra becsülte. Világi felfogása miatt ugyan sokat vitázott az egyházzal, a reformációs törekvéseket mégis elítélte. – Irod. Ábel Jenő: Magyarországi humanisták... (Bp., 1880).