Kezdőlap

Baldácsy Antal (Novaj, 1803. máj. 25.Pest, 1878. aug. 7.): nagybirtokos, politikus, a szabadságharc alatt ezredes. Olasz katonacsalád elmagyarosodott sarja. 1872-ben 48-as programmal ogy.-i képviselővé választották. 1874-ben Hunnia címmel demokratikus irányú napilapot alapított. 1876-ban 7000 holdnyi birtokát végrendeletileg a hazai protestáns egyházakra hagyta alapítványi birtokként (ő maga kat. volt). – Irod. Patay Pál: B. A. báró élete (Bp., 1926).