Kezdőlap

Bálint Aladár (Nagypeszek, 1881, dec. 2.Bp., 1924. ápr. 20.): író, újságíró, kritikus. Gyári hivatalnok, majd 1919-ig az Orsz. Munkásbiztosító tisztviselője. 1919-től haláláig a Népszava belső munkatársa. A Tanácsköztársaság idején a Corvina Uj Könyvek c. rovatát vezette. Cikkeit és novelláit több korabeli újság és folyóirat közölte. A Nyugatba képzőművészeti, zenei és irodalmi kritikákat írt. – M. Város (novellák, Madarász Emillel együtt Bp., 1906); Képekről munkásoknak (Bp., 1907); Kernstok Károly életrajza (Bp., é. n.). -- Irod. Elek Artúr: B. A. (Nyugat, 1924); Füst Milán: B. A. temetésén (Nyugat, 1924). Dévényi Iván: B. A. (Művészet, 1966. 7. sz.)