Kezdőlap

Bálint Zoltán (Temesvár, 1898. aug. 21.Kolozsvár, 1978. dec. 29.):romániai magyar pszichológus, szakíró. A kolozsvári tudományegy.-en orvostudományt, lélektant és művészettörténetet hallgatott. Részt vett a Galilei Kör kolozsvári tanulókörének megszervezésében. Később tisztviselőként, majd tudományos kutatóként dolgozott. Emellett 1919–20-ban felelős szerk.-je volt a Színház és Társaság c. hetilapnak, 1921-ben h. szerk.-je a Hétfői Hírlapnak. Részt vett a kolozsvári Lélektani Kutató Társaság alapításában. 1948–49-ben a kétnyelvű Clinica et Laboratorium c. orvosi lapot szerk. 1935-ben bekapcsolódott a Gusti professzor vezetésével működő falumonográfiai munkálatokba. A bukaresti csoportok számára tanfolyamot szervezett. A két világháború közötti években lélektani és szociálpszichológiai vonatkozású cikkei jelentek meg A Hírnök, az Erdélyi Iskola és a Clujul Medical c. lapban, majd a II. világháború utána Korunk, a Clinica et Laboratorium és A Hét hasábjain publikált. – Irod. Turnowsky Sándor: Adalékok a Galilei Kör történetéhez (Korunk, 1957. 8. sz.).