Kezdőlap

Balla Antal (Nagykőrös, 1739. dec. 18.Nyáregyháza, 1815. szept. m.): földmérő és vízépítő mérnök, a 18. sz. második felének legkiválóbb magyar térképésze, a Duna–Tisza-csatorna első tervének készítője. ~ Gergely krónikaíró fia. Tanulmányait Nagyszombatban és a szempci Collegium Oeconomicumban végezte. Előbb Nógrád vm., 1777-től 1812-ig Pest vm. mérnöke. Nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó színvonalú közigazgatási vízrajzi és hajózási térképei közül a legjelentősebbek: a Tisza–Berettyó völgyének vízrajzi térképe (1777–78), a pesti Duna-szakasz hajózási térképe (1784), a Duna–Tisza-csatorna terve (1791), valamint Pest vm. nyomtatásban is megjelent térképe (1793). A Pest-Szolnok közt létesítendő Duna–Tisza-csatorna tervét a vm. megbízásából készítette el, több változatban. Felvetette az állandó pesti Duna-híd tervét is. 1781-ben javaslatot tett a Tisza átvágásokkal való szabályozására, 1785-től a Hajózási Igazgatóság külső munkatársaként részt vett a vízi utak előzetes felmérésének munkájában. Akusztikai és zeneelméleti kérdésekkel foglalkozó, kéziratban maradt művét magyarul írta: A hangról és annak természetéről... (1774, OSZK). – M. Disquisitio hydraulicomechanica, pons lapidens operis arcuati inter liberas regiasque civitates Budam et Pestinum absque metu intolerabilis Danubii exundationis… solidi erigi possit... (Pestini et Cassoviae, 1784); Exacta Tabula Planimetrica … Facient telluris … inter Danubium et Tibiscum … exhibens; Cum propositione Navigationem Danubialem cum Tibiscale per erectionem canalis navigabilis... connexionis (1791). – Irod. Fodor Ferenc: B. A. élete és műszaki munkássága (1739–1815), (Bp., 1953); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).