Kezdőlap

Balla Gergely (Nagykőrös, 1710Nagykőrös, 1774. márc. 3.): bíró, krónikaíró. Jogi tanulmányait 1730–34 között Pozsonyban és Bécsben végezte. 1735-től Nagykőrösön élt, ahol különböző városi tisztségeket viselt, végül nyolcszor egymás után főbírónak választották meg. Működése alatt zajlott le a szegénység mozgalma a város magisztrátusa ellen (1757–59). Az ő történeti és jogi ismerete hárította el, hogy a szabad mezőváros nem lett földesúri majorsági birtok, és lakói nem lettek jobbágyok a 18. sz. második felében. Korának nagy műveltségű embere volt, 2000 kötetből álló latin, német, francia és m. nyelvű könyvtára irodalmi értékű kézirataival együtt elpusztult. Mindössze a Nagykőrösi Krónika c. munkája maradt meg másolatban (kiadta Szabó Károly és Szilágyi Sándor, Kecskemét, 1856).