Kezdőlap

Balla Károly, Blau (Ratosnya, 1913. nov. 10.Kolozsvár, 1959. nov. 14.):romániai magyar író, újságíró. Elemi isk.-inak elvégzése után Bánffyhunyadon volt cipészinas, majd vándormuzsikus. Két osztályt végzett a kolozsvári Tarbut zsidó gimn.-ban. A 30-as években gyári munkás volt. Részt vett az illegális kommunista mozgalomban. 1944-ben deportálták, hazatérése után, 1945-ben a Világosság, 1946-tól az Igazság szerkesztőségében dolgozott. 1951-től a Művelődési Útmutató, 1957-től az Ifjúsági Könyvkiadó szerk.-je volt. Regényeket, novellákat, színműveket publikált. – F. m. Kényszerhaladás (Kolozsvár, 1934); Széles ösvényen (elb., Bukarest, 1949); Fény a hegyekben (elb., Bukarest, 1950); Drága föld (elb., Bukarest, 1951); A testvériség jegyében (riport, Bukarest, 1952); A jel (elb., Bukarest, 1955); Vádolom magam (színmű, Bukarest, 1957); Mesterhegedű (elb., Bukarest, 1958); Miska (kisr., Bukarest, 1959); A legszebb emlék (válogatott írások, bev. Majtényi Erik, Bukarest, 1961). – Irod. Mikó Ervin: B. K. írásai (Utunk, 1950. 22. sz.); Láng Gusztáv: Az érettség ígérete (Korunk, 1958. 8. sz.); Asztalos István: Búcsú (Utunk, 1959–47. sz.); Kántor Lajos: Az „enyém”-től a „mienk”-ig (Korunk, 1959. 11. sz.); Sütő András: Kései levél B. K.-hoz (Igaz Szó, 1959. 11. sz.); Bodor Pál: Íratlan szépregény (Utunk, 1961. 41. sz.); Huszár Sándor: Temetés helyett (Utunk, 1969. 46. sz.); Fodor Sándor: Memento (Utunk, 1973. 45. sz.); Szász János: A vörös gömb (Igaz Szó, 1973. 11. sz.).