Kezdőlap

Ballagi Károly (Buj, 1824. ápr. 24.Miskolc, 1888. nov. 21.): tanfelügyelő, ~ Mór öccse. A pesti egy.-en szerzett tanári oklevelet. Végigküzdötte a szabadságharcot. Utána a pesti ev., 1852-től a kecskeméti ref., 1856-tól a nagykőrösi ref. gimn., 1860–69-ben ugyanott a tanítóképző tanára. 1870-től Sopron és Moson vm.-ben, 1880-tól haláláig Miskolcon tanfelügyelő. Az 1870-es évektől kezdve főleg a földrajz didaktikai kérdéseivel foglalkozott. Kezdeményezője volt a tudományos ismeretterjesztő és felvilágosító munkának. Számos tankönyvet és módszertani tanulmányt írt és szerkesztett. – F. m. Történeti életrajzok (Batizfalvy Istvánnal, Pest, 1852); Földgömb és egy kis csillagászati földrajz (Pest, 1870); Egyetemes földrajz (Király Pállal együtt, I–III., Pest, 1871, 1874, 1878). Irod. Frisnyák Sándor: B. K. élete és földrajzi munkássága (Borsodi Szle, 1962. 6. sz.).