Kezdőlap

Baló József (Nagybacon, 1860. máj. 1. Bp.,1916. nov. 28.): pedagógus. A bp.-i egy.-en tanári, 1892-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1893-tól a bp.-i tanítóképző intézet tanára, 1904–1916-ban ig.-ja. 1908-tól haláláig a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének elnöke. Igen sokat fáradozott a népiskolai nevelés és oktatás ügyének érdekében. Irodalomtörténeti (Bajza József ismeretlen leveleinek ismertetése, Bajza József dramaturgiai munkálkodása) és pedagógiai tárgyú cikkei jelentek meg a szaklapokban. Sok tankönyvet írt tanítóképzők számára. – F. m. A magyar népoktatásügy szervezete (Bp., 1901, több kiadás, románul, Arad, 1911); A nevelés története (Bp., 1905).