Kezdőlap

Baló László (Bp., 1908. ápr. 26.Bp., 1987. aug. 7.): újságíró. Gimn.-i érettségi után rövid ideig tisztviselő volt, majd Őszi László néven karcolatokat, glosszákat, rövid történeteket publikált a fővárosi napilapokban. 1929-ben világot látni először Töröko.-ba ment, ahol alkalmi munkákból élt. 1933-ban Hollandiába utazott, megtanult hollandul, és Amszterdamban a The Telegraf c. napilap rendszeresen közölte holland nyelven írt cikkeit. Mint a lap tudósítója utazott 1935-ben Párizsba. Itt kapcsolatba került a párizsi m. nyelvű kommunista hetilappal, a Szabad Szóval, a lap munkatársa, majd szerk.-je lett. Újságírói munkája mellett a Sorbonne-on szociológiáthallgatott. Feleségül vette Pongrácz Zsuzsa írónőt. A II. világháború kitörése Franciao.-ban érte. 1940-től részt vett a francia ellenállási mozgalomban. 1942-ben a mozgalom m. vezetői utasítására illegálisan viszszatért Mo.-ra. A határon elfogták, a bp.-i toloncházba, majd internálótáborba zárták. A bíróság kitoloncolásra ítélte, de a határról visszaszökött és 1945-ig illegalitásban élt. 1945 jan.- márc.-ban a Szabadság c. napilap munkatársa volt. 1945–48-ban a Szabad Nép olvasószerk.-je, majd rövid ideig a Magyar Nap c. képes hetilapnál szerk., 1948–50-ben a Magy. Távirati Iroda (MTI) felelős szerk.-je. A Rajk-per során több beosztottját letartóztatták, ő is gyanús lett, távoznia kellett. 1950–56-ban a Friss Újságnál; majd a Népszavánál dolgozott. 1956. dec.-ben megbízták egy délben megjelenő bulvárlap megalapításával. Az 1956. dec. 24-én megjelent Esti Hírlap főszerk.-je 1958-ig, 1958-tól nyugdíjba vonulásáig (1977) a Hétfői Hírek főszerk.-je volt. Főként francia műveket fordított, többek között M. Achard Bolond lány c. darabját. Az Esti Hírlap 30 éves jubileumára a vele készített interjút sugározta a Magy. Televízió (1986. dec. 24.). – Irod. Nekrológ (Népszabadság, 1987. aug. 10); Barabás Tamás: B. L. (Esti Hírlap, 1987. aug. 10.).