Kezdőlap

Balogh Béla (Debrecen, 1909. aug. 26.Bp., 1971. febr. 12.): gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1967). Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte (1932). Közben nyaranként a zürichi Escher Wyss and Co. és a badeni Brown Boveri and Co. cégeknél gyakornokoskodott. Diplomája megszerzése után egy évig a bp.-i műegy. Mezőgazdasági Géptani Intézetében volt fizetéstelen gyakornok, majd a Ganz és Tsa Hajógyárban dolgozott két esztendőn át segédmunkásként, míg mérnöki, főmérnöki, majd műszaki tanácsosi beosztásokba került. 1945 után a Ganz-gyár jogutódaként működő Gh. Dej Hajógyár főkonstruktőre, 1962-től kezdve az e gyárból alakult Magyar Hajó- és Darugyárban az elvi fejlesztési csoport vezetője volt. 1949-ben meghívták a bp.-i műszaki egy.-re a hajóépítés c. tárgy előadójának, majd 1953-ban egy.-i tanárrá nevezték ki a vízgépek tanszékére. Fontos szerepe volt a folyam-tengerjáró hajók és a Diesel-motoros folyami vontatóhajók tervezésében. Hajótípusait a külföldi szakirodalom is elismerte. Az egy.-en a hajómérnöki ágazatban a hajóépítés, a hajók elmélete és a hajótervezés, a járműgépész szakon a Hajók c. tárgyat adta elő, kidolgozta e tárgykörök tanmenetét, jegyzetet írt. A Mérnöki Továbbképző Intézetben szakmérnöki, továbbképző tanfolyamokat vezetett. Szakcikkei főleg a Járművek és Mezőgazdasági Gépek, valamint az Acta Technica hasábjain jelentek meg. – F. m. Hajóépítés (I-II., egy. jegyzet, Bp., 1950–51); Hajótestek szerkezeti kialakítása (Bp., 1952); Vegyesépítésű hajók tervezése (Bp., 1953); Hajók elmélete (Vikár Tamással, Bp., 1955); Hajók kormányzása (Bp., 1955); Folyami és balatoni személyhajók stabilitása (Bp., 1956); Hajótervezés (I.-II., Bp., 1965, 1966).